fuga mobilya
fuga mobilya
fuga mobilya
fuga mobilya
fuga mobilya
fuga mobilya
fuga mobilya
fuga mobilya
fuga mobilya
fuga mobilya
fuga mobilya
fuga mobilya
fuga mobilya
Стратегия за местно развитие
Стратегия за местно развитие
Актуална информация

МИГ публикува съгласно изискванията на Наредба 23/18.12.2009г. актуална информация за своята дейност и напредъка по изпълнение на СМР както следва:

Годишен доклад 2011-МП

Годишен доклад 2012-МП

Годишен доклад 2013-МП

Годишен доклад 2014-МП

Регистър на обществениете поръчки-актуализиран

Регистър договори-актуализиран

Списък граждански договори-актуализиран

Списък договори с ЮЛ-актуализиран

 
Проекти към СМР

Справка проекти МИГ

 
Договор за СМР и бюджет

Договор и бюджет

 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 1 от 10

Този сайт е създаден в рамките на проект №: 431-2-03-47, Договор: РД-50-205/03.06.09г., Бенефициент по проекта: Община Лясковец, финансиран по ПРСР  2007-2013г., подкрепена от ЕЗ ФРЗСР. Отговорност за съдържанието на сайта носи бенефициента  и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официално становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

kuşadası escort