fuga mobilya
fuga mobilya
fuga mobilya
fuga mobilya
fuga mobilya
fuga mobilya
fuga mobilya
fuga mobilya
fuga mobilya
fuga mobilya
fuga mobilya
fuga mobilya
fuga mobilya
Стратегия за местно развитие
Стратегия за местно развитие
Удължен срок по Първа покана
На основание Решение №15/24.04.2012г. на УС на МИГ"Лясковец-Стражица" има нов краен срок по обявена Първа покана за финансиране на проекти към СМР. Документи могат да бъдат внасяни до 4 юни 2012г., до 18.00ч. .Срокът е удължен за всички обявени мерки: 111,121,311,312,321,322 и 331.
 
Официално откриване на Стратегията!

На 12.11.2011г., от 16.00ч. в залата на Община Лясковец, МИГ ви кани да споделите официалното откриване на изпълнението на Стратегия за местно развитие.

b6a5bc074f

продължава>
 
Предстоящо обществено обсъждане

Дата: 28.01.2014г., от 17.30ч.Обсъждането е на тема: промяна в СМР.

продължава>
 
12 ноември-Общо събрание на МИГ

Покана за провеждане на Четвърто, редовно свикано Общо събрание на МИГ на 12.11.2011г.

На основание  чл.35, ал.1,ал.2, ал.3 и ал.4 от Устава на СНЦ»МИГ-Лясковец-Стражица» и във връзка  с  Протокол №СМР-01/25.10.2011г. от заседание на УС на СНЦ» МИГ-Лясковец-Стражица».

komentar

продължава>
 
Приключи приемът по Трета покана

На 30 юни 2013г.приключи приема на проекти по Трета покана на СМР с общо депозирани 21 броя проекти на бенефициенти от теритоирята на МИГ:

продължава>
 
« НачалоПредишна12345СледващаКрай »

Страница 1 от 5

Този сайт е създаден в рамките на проект №: 431-2-03-47, Договор: РД-50-205/03.06.09г., Бенефициент по проекта: Община Лясковец, финансиран по ПРСР  2007-2013г., подкрепена от ЕЗ ФРЗСР. Отговорност за съдържанието на сайта носи бенефициента  и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официално становище на Европейския съюз и Управляващия орган.