fuga mobilya
fuga mobilya
fuga mobilya
fuga mobilya
fuga mobilya
fuga mobilya
fuga mobilya
fuga mobilya
fuga mobilya
fuga mobilya
fuga mobilya
fuga mobilya
fuga mobilya
Стратегия за местно развитие
Стратегия за местно развитие
Мерки в Стратегия за местно развитие

Мерки

 
Документи, свързани със Стратегия за местно развитие

Док1

Док2

Док3

Док4

Док5

 
Стратегия на МИГ

Територия на МИГ

 
Информационни дейности

График

 
Регистър на сключени договори

Регистър 1

Регистър 2

Регистър 3

 
« НачалоПредишна123456СледващаКрай »

Страница 1 от 6

Този сайт е създаден в рамките на проект №: 431-2-03-47, Договор: РД-50-205/03.06.09г., Бенефициент по проекта: Община Лясковец, финансиран по ПРСР  2007-2013г., подкрепена от ЕЗ ФРЗСР. Отговорност за съдържанието на сайта носи бенефициента  и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официално становище на Европейския съюз и Управляващия орган.